Minnesfonder

Vill du lämna på en minnesfond?

Ring oss på 0251-432 90 eller skicka ett mail på info@ehf.se, det går såklart även att komma in till oss på kontoret.

Betala din minnesfond gör du på Bankgiro:490-5840 eller på swish: 123 337 68 78 märk med ”fond”

Minnesfonder som förvaltas av EHF

Elfdalens hembygdsförenings minnesfond

Inkomsterna i denna fond används direkt i den löpande verksamheten.

Einar Öhnells minnesfond

Delar av avkastningen från fonden ska användas till främjande av hembygdsbetonat arbete i hembygdsföreningens regi till ungdomar i Älvdalens socken som visat påtagligt intresse för Älvdalens säregna kultur och gamla minnen. Avkastning skall även kunna användas till utflykter och exkursioner, där syftet är att öka kännedom om Älvdalen, till släkt- och arkivforskning eller till annat som överensstämmer med EHF´s program enligt vad som nämnts tidigare om utdelning till ungdomar.

Severin Solders minnesfond

Delar av avkastningen från fonden skall tilldelas forskare som sysslar med eller följer upp Solders arbeten om Älvdalen.

Ewert Åhs minnesfond

Delar av avkastningen från fonden skall utdelas till Älvdalsbor eller personer med anknytning till Älvdalens socken, som sysslar med eller följer upp Ewert Åhs intresse för och arbete med Älvdalens sockens musik och historia.

Einar Perssons minnesfond

Delar av avkastningen från fonden skall utdelas till Elfdalens hembygdsförening (EHF) eller enskild medlem av EHF, som utfört kulturell gärning eller handling för Älvdalens kommun.

Hjalmar Larssons minnesfond

Delar av avkastningen från fonden skall användas till stipendier till någon person som arbetar för hembygd och kultur, i den anda som Hjalmar verkade.

Ansökningsperioden för stipendierna har gått ut för 2024.

Stipendieutdelning sker den 6: e juni på Skansfesten.

Grund Albin Olssons stipendiefond

Delar av avkastningen från fonden skall användas till utbildningsstipendier åt ungdomar från Älvdalens socken, främst från Åsens by. En del av avkastningen skall även kunna användas till andra angelägna kulturändamål, som EHF´s styrelse anser böra komma till utförande.

Ansökningsperioden för stipendier har gått ut.

Stipendieutdelning sker den 6 juni på Skansfesten.