Minnesfonder

Vill du lämna på en minnesfond?

Ring oss på 0251-432 90 eller skicka ett mail på info@ehf.se, det går såklart även att komma in till oss på kontoret.

Betala din minnesfond gör du på Bankgiro:490-5840 eller på swish: 123 337 68 78 märk med ”fond”

Minnesfonder som förvaltas av EHF

Elfdalens hembygdsförenings minnesfond

Inkomsterna i denna fond används direkt i den löpande verksamheten.

Einar Öhnells minnesfond

Avkastningen skall för främjandet av hembygdsbetonat arbete användas till stipendier eller premier till ungdom i Älvdalens socken, som visat intresse för Älvdalens säregna kultur och gamla minnen, men skall även kunna användas till utflykter och exkursioner, där syftet är att öka kännedom om Älvdalen, till släkt- och arkivforskning eller till annat som överensstämmer med EHF´s program enligt vad som nämnts tidigare om utdelning till ungdomar.

Severin Solders minnesfond

Halva avkastningen skall tillföras kapitalet och andra halvan skall tilldelas forskare som sysslar med eller följer upp Solders arbeten i Älvdalen.

Ewert Åhs minnesfond

Halva avkastningen skall tillföras kapitalet och andra halvan skall utdelas till Älvdalsbor eller personer med anknytning till Älvdalens socken, vilka syssla med eller följa upp Ewert Åhs intresse för och arbete med Älvdalens sockens musik och historia.

Einar Perssons minnesfond

Avkastningen skall, när fonden uppgått till 10.000kr, utdelas till föreningen eller enskild medlem av EHF, som utfört kulturell gärning eller handling för Älvdalens kommun.

Hjalmar Larssons minnesfond

Avkastningen skall användas för utdelning av stipendium till någon person, som arbetar för hembygd och kultur, i den anda som Hjalmar verkade.

Grund Albin Olssons minnesfond

Avkastningen skall användas till utbildningsstipendier åt ungdomar från Älvdalens socken, främst Åsens by. En del av avkastningen skall även kunna användas till andra angelägna kulturändamål, som EHF´s styrelse anser böra komma till utförande.