Rots Skans, Älvdalens hembygdsgård

Rots Skans uppfördes 1677 som en försvarsanläggning till skydd mot Norge som då var under danskt styre. Skansen var aktiv i ca 9 år innan kungen beordrade att den skulle läggas ned.

1911 startades Elfdalens hembygdsförening och 1916 började man att samla in byggnader och föremål. Idag består hembygdsgården av 28 byggnader och samlingarna innehåller ca 8000 föremål samt 200 000 bilder, filmer och ljudupptagningar.

Det gör den till en av de större hembygdsgårdarna i Dalarna.

Under sommartid är Hembygdsgården som även är ett friluftsmuseum öppen för besökare. Det finns fasta guidade turer, det finns även möjlighet att boka guidning av hembygdsgården.

Det går även att boka hembygdsgården för vigsel, en mycket vacker vigselplats kanske Skansfrun själv viger er.

Ta kontakt med oss för att boka guidning info@ehf.se
Telefon: 0251-432 90