Älvdalsk ordbok, övdalsk uordbuok 2

450,00 kr

Artikelnummer 225 Kategorier , Etiketter , , ,

I Älvdalens socken i nordvästra Dalarna talas ett av Skandinaviens mest särpräglade folkmål, älvdalskan. Det finns goda skäl att betrakta det som ett eget nordiskt mikrospråk. Älvdalskan har fascinerat både forskare och lekmän åtminstone sedan 1600-talet. Flera har samlat älvdalskt material i kortare eller längre ordlistor eller t.o.m. ordböcker. Dessa har i regel haft som mål att dokumentera  och demonstrera hur språket ser ut, inte att fungera som praktiska handböcker.

Det har länge saknats en större älvdalsk ordbok, avsedd för praktiskt bruk. Framför allt gäller det en svensk-älvdalsk ordbok för den växande skara  intresserade som kan svenska bättre än älvdalska. Den här boken är ett försök att fylla detta behov. Ordboken innehåller alltifrån ålderdomliga till helt moderna ord, men har viss tonvikt på det ordförråd som är gångbart i dag. Materialet återspeglar på sitt sätt de senaste 100 årens samhällsutveckling i Älvdalen.

I den härmed utkommande andra upplagan får vi en ingång till det rika älvdalska ordförrådet via ca 22500 svenska uppslagsord. Antalet fraser och illustrerade exempel har också utökats betydligt.

Författaren, som är professor emeritus i slaviska språk, har tidigare givit ut en mindre älvdalsk-svensk ordbok. Därutöver har han bl.a. publicerat böcker om älvdalska växtnamn, fågelnamn och ortnamn (exonymer).

 

Av Lars Steensland

721 sidor, hårdpärm

Köpvillkor | Varukorg | Kassa