Hemvändarkväll på Rots Skans den 9 augusti kl. 17 – 20.30
Entré: 50 kr

  • The Taxmen med gäster
  • Pannrumsgänget
  • Älvdalens Spelmanslag
  • Bilutställning – Bilar vi minns II
  • Rovswaiders
  • Hantverkare, föreningar m.fl. på plats
  • Servering
  • Programledare: Jennie Mörk

hemvandarkvall2017v2

Välkommen till EHF:s Gökotta vid Hykieberg den 27 maj 2017 kl 10.00.

gokotta2017

ÅRSMÖTE – Elfdalens Hembygdsförening
Måndag 3 april 2017
på Rots Skans kl. 19.00

Stadgeenliga ärenden
Älvdalens spelmanslag
Kaffe och smörgås

Film: Flottning i Vanån och Onsdagskvällsmix

Välkomna!

Föredrag: Arkeologi i Dalarna – med fokus på Älvdalens kommuarkeologi_i_dalarna_11mars2017n

Boplatserna vid Grundsand, Finnhed och Hykieberg m.m.

Maria Lannerbro Norell, arkeolog på Dalarnas museum berättar

Lördag 11 mars 2017, kl. 14.00
Rots Skans
Servering. Entré 20 kr

Varmt välkomna!