Hemvändarkväll på Rots Skans den 9 augusti kl. 17 – 20.30
Entré: 50 kr

  • The Taxmen med gäster
  • Pannrumsgänget
  • Älvdalens Spelmanslag
  • Bilutställning – Bilar vi minns II
  • Rovswaiders
  • Hantverkare, föreningar m.fl. på plats
  • Servering
  • Programledare: Jennie Mörk

hemvandarkvall2017v2

Välkommen till EHF:s Gökotta vid Hykieberg den 27 maj 2017 kl 10.00.

gokotta2017

ÅRSMÖTE – Elfdalens Hembygdsförening
Måndag 3 april 2017
på Rots Skans kl. 19.00

Stadgeenliga ärenden
Älvdalens spelmanslag
Kaffe och smörgås

Film: Flottning i Vanån och Onsdagskvällsmix

Välkomna!

Föredrag: Arkeologi i Dalarna – med fokus på Älvdalens kommuarkeologi_i_dalarna_11mars2017n

Boplatserna vid Grundsand, Finnhed och Hykieberg m.m.

Maria Lannerbro Norell, arkeolog på Dalarnas museum berättar

Lördag 11 mars 2017, kl. 14.00
Rots Skans
Servering. Entré 20 kr

Varmt välkomna!

 

Den 21 februari anordnar vi en dagsresa med buss till Röros Marknad, vill du följa med?
Från och med den 2 januari tar vi emot anmälningarna på telnr. 0251- 43290, vardagar 8.00 – 16.00.