Elfdalens Hembygdsförening

Måndag 9 april 2018 på Rots Skans kl. 19.00

 • Stadgeenliga ärenden
 • Älvdalens spelmanslag
 • Kaffe och smörgås
 • EHF:s verksamheten 2005 – En film av Mats Elfquist

Välkomna!

/Styrelsen

Hemvändarkväll på Rots Skans den 9 augusti kl. 17 – 20.30
Entré: 50 kr

 • The Taxmen med gäster
 • Pannrumsgänget
 • Älvdalens Spelmanslag
 • Bilutställning – Bilar vi minns II
 • Rovswaiders
 • Hantverkare, föreningar m.fl. på plats
 • Servering
 • Programledare: Jennie Mörk

hemvandarkvall2017v2

Välkommen till EHF:s Gökotta vid Hykieberg den 27 maj 2017 kl 10.00.

gokotta2017

ÅRSMÖTE – Elfdalens Hembygdsförening
Måndag 3 april 2017
på Rots Skans kl. 19.00

Stadgeenliga ärenden
Älvdalens spelmanslag
Kaffe och smörgås

Film: Flottning i Vanån och Onsdagskvällsmix

Välkomna!