Välkommen till Rots Skans Familjedag & Skansfest, den 6 juni kl 14-17 på Rots Skans.

 • Älvdalens spelmanslag
 • Dansare, solister & grupper från Älvdalens Musikskola
 • Bakning i bagarstugan
 • Hästskjuts från Salem (Ej vid regn)
 • Ponnyridning
 • Brandkåren på plats
 • Skansvakten 2018
 • Ulum Dalska
 • Kvinnliga slöjdklubben
 • Rovswaiders
 • Servering
 • Fiskdamm
 • Ansiktsmålning
 • med mera…

Programledare: Lotta Stenis

Entré 50 kr (dräktklädda och barn upp till 12 år gratis)

Familjedagen2018

Elfdalens Hembygdsförening

Måndag 9 april 2018 på Rots Skans kl. 19.00

 • Stadgeenliga ärenden
 • Älvdalens spelmanslag
 • Kaffe och smörgås
 • EHF:s verksamheten 2005 – En film av Mats Elfquist

Välkomna!

/Styrelsen