Den slanka linjens idealfigur torde väl den övkall ha haft, som av en granne fick sin märkliga lekamen beskriven så här: ”An ir so mager so ig truär do int an beller fo nog eller sjuäkur eld bieröta eld sindrag”.
GO.

– Skansvakten 1958

Nämnd Per Andersson i Brunnsberg var extra bevakare på kronoparken. Vid ett tillfälle var han jämte jägmästare Timberg och kronojägare Bergman på skogsutstämpling. Ett stort lag unga skogspraktikanter, studenter, var också med för att pröva de första stegen på skogmannens ofta barrbeströdda bana. Vid ett tillfälle önskade studenterna att lära sig blåsa i basu = näverlur. De blåste och blåste men med dåligt resultat. Då sade Nämnd Per: ”Ulid då vitå, att dar ulid blåsa, så ulid då tryd a’ rove ad nogum stungin, ellest så far ed attryr”.

– Skansvakten 1926

L. och T. skola för första gången få följa med till Stockholm och få då bl. a. följande råd av sin farfar hur de skola uppföra sig: ”Og se fo id in fråtå bar faisa”.
K. S.

– Skansvakten 1953

Katt Per från Månsta kom en gång in till Hed Per i Rot och sade: ”Ig ir so tuäbaslos nu Per se ed darrer i bockan”.

– Skansvakten 1957

Den äldre änkemannen J. sade till den yngre änkan M.
‘Kanstji ulum djipt wäss Du og ig?’
M: ‘Naij, ig will do int åvå Dig’.
J: ‘Naj, og int ig Dig eld’.

– Skansvakten 1971

En westitilkulla hade skaffat sig en gitarr och hennes far beskrev för en granne hennes musikaliska framsteg på följande sätt: ‘E låt sos dar ed agler upi ie plåtskuäp.’

– Skansvakten 1959

Följ med på en heldagsutflykt till en marknad med traditioner, den 158:e i ordningen

RÖROS MARKNAD
Tisdagen den 15 februari 2011

Pris för resan
350:- för medlemmar
450:- för icke medlemmar

Anmäl er på tel. 0251 – 43290 (08.00-16.00) snarast!
OBS! Begränsade platser

Itse ulir jäto edar! Fassnir att i rovin, sagd Grubb-Gustav mes bu-kulla willd bjoud diem å små-ostn i Wasslbudum.
– Skansvakten 1984

Originalet ‘Grek Per’ var som vi alla minnas ovanligt kry för sin ålder och detta föranledde någon att fråga: ‘Hur gammal är du då Per, har Du fyllt 70 år?’
Per svarade: ‘Ja säkert, flera gånger.’
– Skansvakten 1959