Minnesfond

Vill du lämna till en minnesfond?

Ring till oss på 0251-43290
Betala din minnesfond på plusgironummer 80874-1

Minnesfonder som förvaltas av EHF

EHF:s minnesfond
Inkomsterna i denna fond används direkt i den löpande verksamheten i Elfdalens Hembygdsförening.

Einar Öhnells minnesfond
Avkastningen skall för främjandet av hembygdsbetonat arbete användas till stipendier eller premier till ungdom i Älvdalens socken, som visat intresse för Älvdalens säregna kultur och gamla minen, men skall även kunna användas till utflykter och exkursioner, där syftet är att öka kännedomen om Älvdalen, till släkt- och arkivforskning eller till annat som överensstämmer med EHF program enligt vad som nämnts tidigare om utdelning till ungdomar.

Severin Solders minnesfond
Halva avkastningen skall tillföras kapitalet och andra halvan skall tilldelas forskare som sysslar med eller följer upp Solders arbeten i Älvdalen

Ewert Åhs´ minnesfond
Halva avkastningen skall tillföras kapitalet och andra halvan skall utdelas till älvdalsbor eller personer med anknytning till Älvdalens socken, vilka syssla med eller följa upp Ewert Åhs intresse för och arbete med Älvdalens sockens musik och historia.

Einar Perssons minnesfond
Avkastningen skall, när fonden uppgått till 10 000:-, utdelas till föreningen eller enskild medlem av EHF, som utfört kulturell gärning eller handling för Älvdalens kommun.

Hjalmar Larssons minnesfond
Avkastningen skall användas för utdelning av stipendium till någon person, som arbetar för hembygd och kultur, i den anda som Hjalmar verkade.

Grund Albin Olssons minnesfond
Avkastningen skall användas till utbildningsstipendier åt ungdomar från Älvdalens socken, främst Åsens by. En del av avkastningen skall även kunna användas till andra angelägna kulturändamål, som EHF:s styrelse anser böra komma till utförande.