Arkivet

Elfdalens Hembygdsförenings arkiv består av omkring 8000 st föremål, som också omfattar cirka 200.000 st foton, 200 st rull- och kassettband, filmer (bl. a. en av Sveriges äldsta hembygdsfilmer från 1918).

Pågående arbete

Digitalisering av arkivmaterial. Målet är att lättare tillgängliggöra samt att bevara materialet för framtiden.

Foto
Inscanning av arkivets foton. Identifiering av fotots motiv såsom personer och platser, samt registrering i databasen SOFIE. Syftet är att fotona ska bli lättillgängliga och informativa.

Ljud
Kopiering av ljud- och kassettband.

Litteratur
Inscanning av Skansvakten.