Styrelsen

Ordförande

Mats Lennström, Näset

Vice ordförande

Gunnar Barke, Kyrkbyn

Sekreterare

Sam Risander, Näset, Näset

Kassör

Per-Erik Hedén, Rot

Ledamöter

Ninni Sohlström, Mjågen
Stefan Sjur, Rot
Tomas Pettersson, Kyrkbyn
Susanne Persson, jordägarnas repr.

Ersättare

Lennart Matsson, Näset
Johanna Petersson, Näset
Håkan Bertals, Rot