Rotman hade många barn, och en gång, när familjen fotograferats, och profkortet beskådades, sade R.: ’Mo e se vår oller ittad nu eld?’

– Skansvakten 1918

För ca 25 år sedan spelades ett bygdespel på
Rots Skans i Älvdalen som hette Kunungsfläd.

NU FINNS PLANER PÅ ATT SPELA DET IGEN
UNDER SOMMAREN 2011

Vi söker Dig som vill vara med som aktör och spela någon av
rollerna eller hjälpa till bakom scen.

Kontakta Elfdalens Hembygdsförening på telefon 0251 – 432 90
eller epost info@ehf.se om du är intresserad.

Nerslagen
När Yrån-Lars i Åsen var ung och högg timmer i storskogen hade han en dag vid trädfällning, till avmätarens förtret, råkat göra en för hög stubbe. När Yrån-Lars såg att avmätaren stod och slog på stubben med yxan yttrade Lars försiktigt: ”Fuer an nidi nåd”.

Geo

– Skansvakten 1947

Två blybergsgubbar, Pär och Lasse, voro på något arbete i ett svedjefall utanför byn, då en björn uppenbarade sig utanför gärdesgården. Bössa ha de med sig och Pär säger uppoffrande till Lasse: ”Stiuät du, so kåiter ig!”

– Skansvakten 1939

En bonde hade ett mycket stort och fett svin, vilket grannen ansåg hade varit slaktfärdigt för länge sedan.
– ”Al du inte slakt grais’n snart?”
– ”Nai” – suored buond’n – ”ig ar older aft så braan grais för, og ig dug int få nå’n better”.

– Skansvakten 1929

Inlämning av hantverk till EHF:s Julmarknad, görs i Rots bystuga idag och imorgon (24/11 – 25/11) kl. 13.00 – 19.00.

Observera att allt som lämnas in till försäljning måste vara märkt med ert telefon nummer och prismärkt på ett sådant sätt att prislappen sitter ordentligt fast.

Små saker, t.ex. broscher, örhängen och andra mindre saker, skall monteras på pappskivor (minst 13 x 9 cm) och förpackas i plastpåsar.

Bröd-inlämning
Inlämning av bröd görs i Rots bystuga lördagen den 27 november kl. 7.00 – 8.00 och söndagen den 28 november kl. 9.30 – 10.00

Återlämning av ej sålda hantverk och betalning för sålda hantverk sker i Rots bystuga den 2 december kl. 13.00 – 18.00