Elfdalens Hembygdsförenings årsmöte

Måndag 29 juni 2020 på Rots Skans kl. 19.00
Stadgeenliga ärenden

Årsmötet blir utomhus på tunet där det finns gott om plats och man kan hålla avstånd. Mötet avslutas efter årsmötesförhandlingarna.

Välkomna!
Styrelsen

Logo_anno_svart_vit