I den gamla goda tiden voro ett sällskap Näs-pojkar på en utflykt till Hykjeberg och medförde enligt tidens sed en del förfriskningar. På hemvägen träffade de en person, som frågade dem bergets höjd, utsikten o.s.v.
”Ja, ed war ogt, dar uppo sågum wid buätt’n i putellem”, blev det något tvetydiga svaret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post Navigation