I en gård fanns tre fagra döttrar och friare saknades ingalunda. Bland dem var en yngling, som emellertid inte hade så mycket av denna världens goda. Vid ett tillfälle förde han sina friarplaner på tal men blev avsnäst av flickornas mor med orden:
”Itsä will ig do åwå dig er mog, du so inte ar eto öxe og såe.”
”Ja am nufel ärt tålås um att trulle irå redder stoled”, blev den försmådde friarens var.

Ewå

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post Navigation