Vi bjuder på en berättelse, från Skansvakten 1968, med titeln ”Julbröd förr i världen”. Det är en utskrift av en inspelning med Anders Tiger, eller ”Kas Anders” (1884-1960). Berättelsen, som han har efter svärfadern, Vikar Erik Ersson, Klitten (1851-1930), skildrar en episod från missväxt- och hungeråren på 1860-talet.

Ja, e’ war iessn fer ien pa’ tri å’ se war i nida ”Ruben” og e war innwi’ juäla o die’ wa’ dar og ulld tjyöp saffran og andra kryddor o slajkt so dier ulld djärå juälbröd sos wanligt. Og e’ fanns int – fer e wa’ kristide o smot um slajkt. Ja – die’ fuä’ fel og wa missnyögder fer int e’ fanns. O do kem ig ijug uku isstorj ig add ärt – e’ war – er i laindj e sä, men ig ar ärt min diemm so wa’ minn og e’ wa’ swäfar so sagd åv. An add wer ien litn’ smopåjk ien åtta, niä år, og add ula’ fy fade’ sainum og.

ienn til fro Klittem – og ann add appt ien smopåjk minn sig. So dier add weri’ twer – slaik smopåjker, o’ twe gubber og. O’ dier add ulad end a’ Grasbettjem og’ – o finn Islandsmuäsin — fer e’ wa’ wildera djärå bröd o’ bette’ fast e’ djick a’ lite’ mie’ myöl – eld um die’ tuäg bartjin o djärd juälbröd åv – og smäked better og – djärd ed.
So dier add drajd til so um ostn – sient um ostn’ — og ferid a’ Rymmnesbudum og ula’ war um not – so dier add fel kumir in dan og – o’ dar add ien iendo ien gamblera gubb do war – i’ truär an war fader ar Israels Lass, so i’ nu, so add we dar og – min snerur o jagar o slaikt sidu – byggt dan iesum fe die’ bruket so um osta da’ tjyner add fed iemat.

Ja, og, dier add fel we’ dar og – um kwelld’n og – tast dier add lagt sig og – o’ se add e’ kumi’ twå man og ien esst se, og ed add we’ härjedalingger – Örddyöler – sos wi’ kollum, so add we’ nitter i Muära, o’ Falu og – o dier add appt wåsenn esst og, o klyver o, og we sta andel upp warur og – eld fenödenieter dier ulld åvå. Jaa, so add die’ tappar ien esst nidi bjärre dar – so dier add og ed add wer ost’n o mörkt og so dier add we’ fö dyö, sidu.

Og se add die” da’ – o dier add werir fuller – dier add appt brendwiner so dier add uärte’ buäner dieda’ gubber. O’ do add dier kluvir slajku stickljuäs wi kollum slajku langgu, sidu, gart slajk bunter og ular usta fy diem o sjo um die’ fann att esstn. Og ann add die fel funnen åvwegs nida Rymmun, so add stende’ briewi’ ween – og min klyve o og ollt, so ed add weri’ snart gart.

Do add die’ we’ mitji gladi’ se me dier add kumid iem o’ faid att ollt og upi buder, so dier add gart ien riktu fest sidu, dier add appt brendwiner dier og – og uärted gladir oller sidu. O se anda’gubbin so add we’ dar og sett sneru’, sidu, so add an fel ann we minn diem og. Do add an wed ati ladu å tågå ien työder o’ dier add kuäkar iel dandar. Og se diedar – fader a’ sväfar og diedar ode’ Klittkaller, dier add appt nog päru’ minn sig – fast ed add ba’ we’ smopärur – fer ed add int – dier add int fair ingg pärur elld danda såmånn.Og dier add festa’ slaiker tast dier add somna’, sidu. Se add die’ fel feri’ we fe sig se, so örddyöler add fel ferir örddyölween so gor a’ Krecklun o die fuär upi Grasbettjin – ed ir langt daiter so dier add fel ba’ fer åvwegs do fro Rymmnes ati dodar Grasbeckstugu die’ kolld, so dier add dan sos fer östugu og slaikt, fe die sluä
da’ mitji’ do.

Jaa, o dier add we dar og – lite’ jätå add dier appt me’ dier add feri’, do add e’ we’ slut, me dier add funned danda muäsin so dier add – me dier add fer iem so add die’ we’ uvljuät unggruger, mjäst die da’ smopåjker. So dier add wed ini Dalstugu do og – og wermt wattner – eld kuäkar upp add dier og appt i solter – fe die’ bruke’ djärå so da die war i skuäem og int add no sidu – fer ed döved da die war unggruger, sidu. So dier add do tai’ sig iem. Og e’ war – e’ war – juälbröd ed so ulld
bli, og e’ war inte rie’ do sidu, eto se um ostn nossn ulld die fel kumå og åk er min esst me’ die’ war etter ööt – die’ djärd slaik bunt elld bunter åv dyödar.

One Thought on “Julbröd förr i världen

  1. Jan Malm (fd Hårdén) on 22 december, 2011 at 10:25 said:

    An dar Israels Lass an byggd uppo Yöllander o Klittem og war fader ar men fafar. Lass war fyöd 1871 og duä 1959.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Post Navigation