Styrelsen 2018

Ordförande

Jan Westling, Evertsberg

Vice ordförande

Ulla Sandzelius, Gåsvarv

Sekreterare

Lars-Erik Lindhamn, Kittan

Kassör

Per-Erik Hedén, Rot

Ledamöter

Lena Andersson, Väsa
Ulla Sandzelius, Gåsvarv
Karita Graf, Lövnäs
Johanna Petersson, Näset
Susanne Persson, jordägarnas repr.

Ersättare

Malin Lönnbert Wallin, Kyrkbyn
Annika Westerling, Brunnsberg
Torbjörn Fält, Brunnsberg