Styrelsen

Ordförande

Jan Westling, Liden

Vice ordförande

Ulla Sandzelius, Gåsvarv

Sekreterare

Johanna Petersson, Näset

Kassör

Per-Erik Hedén, Rot

Ledamöter

Karita Graf, Lövnäs
Susanne Persson, jordägarnas repr.

Ersättare

Thomas Pettersson,
Torbjörn Fält, Brunnsberg