Styrelsen 2016

Ordförande

Jan Westling, Evertsberg

Vice ordförande

Hans Rosdahl, Kyrkbyn

Sekreterare

Lars-Erik Lindhamn, Kittan

Kassör

Per-Erik Hedén, Rot

Ledamöter

Lena Andersson, Väsa
Ulla Sandzelius, Gåsvarv
Karita Graf, Lövnäs
Susanne Persson, jordägarnas repr.

Ersättare

Magnus Graf, Klitten
Birgitta Andersson, Väsa
Torbjörn Fält, Brunnsberg