Rots Skans

Rots Skans är en befästningsanläggning uppförd år 1677 under Karl XI:s regeringstid till skydd mot överfall från Norge, som då tillhörde Danmark. Från befästningen finns idag vallarna och brunnen kvar.