Itse ulir jäto edar! Fassnir att i rovin, sagd Grubb-Gustav mes bu-kulla willd bjoud diem å små-ostn i Wasslbudum.
– Skansvakten 1984

Originalet ‘Grek Per’ var som vi alla minnas ovanligt kry för sin ålder och detta föranledde någon att fråga: ‘Hur gammal är du då Per, har Du fyllt 70 år?’
Per svarade: ‘Ja säkert, flera gånger.’
– Skansvakten 1959

Rotman hade många barn, och en gång, när familjen fotograferats, och profkortet beskådades, sade R.: ‘Mo e se vår oller ittad nu eld?’

– Skansvakten 1918

För ca 25 år sedan spelades ett bygdespel på
Rots Skans i Älvdalen som hette Kunungsfläd.

NU FINNS PLANER PÅ ATT SPELA DET IGEN
UNDER SOMMAREN 2011

Vi söker Dig som vill vara med som aktör och spela någon av
rollerna eller hjälpa till bakom scen.

Kontakta Elfdalens Hembygdsförening på telefon 0251 – 432 90
eller epost info@ehf.se om du är intresserad.

Nerslagen
När Yrån-Lars i Åsen var ung och högg timmer i storskogen hade han en dag vid trädfällning, till avmätarens förtret, råkat göra en för hög stubbe. När Yrån-Lars såg att avmätaren stod och slog på stubben med yxan yttrade Lars försiktigt: ”Fuer an nidi nåd”.

Geo

– Skansvakten 1947

Två blybergsgubbar, Pär och Lasse, voro på något arbete i ett svedjefall utanför byn, då en björn uppenbarade sig utanför gärdesgården. Bössa ha de med sig och Pär säger uppoffrande till Lasse: ”Stiuät du, so kåiter ig!”

– Skansvakten 1939