Per Bonde i Amerika ‘ar ien kullu, og någer spyord ‘an iesn, ur gåmål ‘o var. Per suored: ”Å ir ringum 20 år, men å edd kunna varå minst iett år gambler, um int’ ig edd ar verid fer bljuog, mes ig fried ad mun ennes.”

– Skansvakten 1924

En lycklig tilldragelse hände nere på torpet. En gosse hade blivit född. En dag gick byns äldsta gumma för att hälsa på de nyblivna föräldrarna. Pojken var pigg och duktig. Han skulle heta Klemens, det gick ju inte att få till något öknamn av det trodde föräldrarna. Hemkommen berättade gumman om pojkens alla beteenden. Namnet ville de få veta, efter en stunds betänkande sade hon: ”Diär mott a faid ien Klienmies nidi torpe.”
Hur var det med öknamn?

– Skansvakten 1979

När vi åkte skidor på långhållet, var Bäck Olle främst.
”Knalla på lite”, sa’ jag, ”det är långt till kojan!” – ”Nai, ig vill inte ränn straider, fer um noge sir uoss, edd dier kunna truo ig vär redd dig!”

– Skansvakten 1924

Ulåv-bil fick låna glasögonen av en granne och sedan han ett ögonblick tittat i tidningen utbrast han: ”Ita jär war glasogur ed kanenda, buäkstäver wart sos essyrtjä.”

– Skansvakten 1950

Spjut-Erik på Näset var ute på en cykeltur i något beskänkt tillstånd. Därvid bar det sig inte bättre än att han hamnade i krondiket. Efteråt gjorde han följande kommentar: ‘Ig såg sakt ig wert ed bar åv, men ig tykt e war esummu’.

– Skansvakten 1972

Maria beklagade den ogifta kvinnans öde och sade bl. a. ”Ir ed int sakt bra åvå iett manfuäk atri sig so kann skriev o papire o slaikt”.

– Skansvakten 1968

Välkommen till Fotoarkivets Dag på Rots Skans. Kom och titta i våra fotopärmar.
Kaffe, te och saft med dopp finns att köpa i serveringen.

Lördag 19/3
kl. 10 – 16

Söndag 20/3
kl. 10 – 16

Danils Ulåf sålde egendom och skog till Ahlbom på 80-talet. Någon frågade honom hur mycket han fått för det hela.
Ulåf svarade: ‘Ig vet do int ed, ig ar fesyökt reckin ed, og ig truor mjäst ed var tjugutvär tiur!’

– Skansvakten 1918

Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia kommer till Rots Skans på jubileumsinvigningen lördagen den 11 juni 2011.

Styrelsen för Elfdalens Hembygdsförening har beslutat att fira att föreningen fyller 100 år 2011. Lördagen den 11 juni 2011 kommer det att bli jubileumsinvigning på hembygdsgården Rots Skans i Älvdalen i närvaro av Kung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia, inbjudna gäster, medlemmar och allmänheten.

I övrigt är inga detaljer klara när det gäller jubileumsinvigningen men styrelsen arbetar vidare med detaljplaneringen. Den traditionella Skansfesten som normalt genomförs söndagen före midsommar kommer 2011 att sammanföras med jubileumsinvigningen och flyttas till lördagen den 11 juni istället.